Banner

 

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่: 25 พฤศจิกายน2560

สถานที่: สนามฟุตบอลหมู่บ้านห้วยยืน จังหวัดน่าน

 

ระยะทาง:

78 กม (อัลตร้า)

การแบ่งกลุ่ม
ชาย: 16-29, 30-39, 40-49, 50 ปีขึ้นไป
หญิง: 16-29, 30-39, 40 ปีขึ้นไป

51.5 กม

การแบ่งกลุ่ม
ชาย: 16-29, 30-39, 40-49, 50 ปีขึ้นไป
หญิง: 16-29, 30-39, 40 ปีขึ้นไป

26.5 กม

การแบ่งกลุ่ม
ชาย: 16-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 ปีขึ้นไป
หญิง: 16-29, 30-39, 40-49, 50 ปีขึ้นไป

13.5 กม

การแบ่งกลุ่ม
ชาย: 12-15, 16-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 ปีขึ้นไป
หญิง: 16-29, 30-39, 40-49, 50 ปีขึ้นไป

วิ่งหรรษา 3 กมโอเพ่น

 

กำหนดการ

24 พฤศจิกายน 2017

10:30 – 17:00 .           รับหมายเลขการแข่งขันและถุงอุปกรณ์สำหรับใช้ในการแข่งขัน ณ สนามฟุตบอลหมู่บ้านห้วยยืน

10:30 – 17:00 .           ลงทะเบียนสมัครวิ่งหรรษา3 กม.

10:30 – 17:00 .           งานแสดงสินค้าจากผู้สนับสนุนการแข่งขัน

 

25 พฤศจิกายน 2017

06:00 – 07:00 .           ลงทะเบียนวิ่งหรรษาระยะ 3กม.

06:00 .                        ประชุมชิ้แจงเส้นทางการแข่งขันระยะ78 กม.

06:15 .                        เริ่มการแข่งขันระยะ 78 กม.

06:30 .                        ประชุมชิ้แจงเส้นทางการแข่งขันระยะ51.5 กม.

06:45 .                        เริ่มการแข่งขันระยะ 51.5กม.

06:55 .                        ประชุมชิ้แจงเส้นทางการแข่งขันระยะ26.5 กม.

07:05 .                        เริ่มการแข่งขันระยะ 26.5กม.

07:15 hrs.                     เริ่มการแข่งขันวิ่งระยะ 13.5 กม.

07.20 hrs.                     เริ่มการแข่งขันวิ่งหรรษาระยะ 3 กม.

 

ตัดเวลาการวิ่ง: จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

 

รางวัล

78 กม

อันดับที่ 1 ชาย: 10,000บาท พร้อมรับใบรับรองเพื่อเข้าแข่งขัน XTERRA WorldChampionship 2561 รอบชิงชนะเลิศ ประเทศฮาวาย
อันดับที่ 1 หญิง: 10,000 บาท พร้อมรับใบรับรองเพื่อเข้าแข่งขัน XTERRA World Championship 2561 รอบชิงชนะเลิศ ประเทศฮาวาย


อันดับที่ 2 ชาย: 8,000 บาท
อันดับที่ 2 หญิง: 8,000 บาท


อันดับที่ 3 ชาย: 5,000 บาท
อันดับที่ 3 หญิง: 5,000 บาท

51.5 กม

อันดับที่ 1 ชาย: 5,000บาท พร้อมรับใบรับรองเพื่อเข้าแข่งขัน XTERRA WorldChampionship 2561 รอบชิงชนะเลิศ ประเทศฮาวาย
อันดับที่ 1 หญิง: 5,000 บาท พร้อมรับใบรับรองเพื่อเข้าแข่งขัน XTERRA World Championship 2561 รอบชิงชนะเลิศ ประเทศฮาวาย


อันดับที่ 2 ชาย: 4,000 บาท
อันดับที่ 2 หญิง: 4,000 บาท


อันดับที่ 3 ชาย: 3,000 บาท
อันดับที่ 3 หญิง: 3,000 บาท

26.5 กม

อันดับที่ 1 ชาย: 4,000บาท พร้อมรับใบรับรองเพื่อเข้าแข่งขัน XTERRA WorldChampionship 2561 รอบชิงชนะเลิศ ประเทศฮาวาย (ทุกกลุ่มอายุ)
อันดับที่ 1 หญิง: 4,000 บาท พร้อมรับใบรับรองเพื่อเข้าแข่งขัน XTERRA World Championship 2561 รอบชิงชนะเลิศ ประเทศฮาวาย (ทุกกลุ่มอายุ)


อันดับที่ 2 ชาย: 3,000 บาท
อันดับที่ 2 หญิง: 3,000 บาท


อันดับที่ 3 ชาย: 2,000 บาท
อันดับที่ 3 หญิง: 2,000 บาท

13.5 กม

อันดับที่ 1 ชาย: 3,000บาท
อันดับที่ 1 หญิง: 3,000 บาท
อันดับที่ 2 ชาย: 2,000 บาท
อันดับที่ 2 หญิง: 2,000 บาท
อันดับที่ 3 ชาย: 1,500 บาท
อันดับที่ 3 หญิง: 1,500 บาท

 

ถ้วยรางวัล และเหรียญรางวัล:

ถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขันลำดับที่ 1-3 ของทุกกลุ่มอายุ
ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านจะได้รับเหรียญที่ระลึกหลังเข้าเส้นชัย

 

ค่าสมัคร

78 กม.

2,000 บาทสำหรับผู้สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 30 กันยายน 2560

2,500 บาทสำหรับผู้สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560

3,000 บาทสำหรับผู้สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560

 

51.5 กม.

1,300 บาทสำหรับผู้สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 30 กันยายน 2560

1,500 บาทสำหรับผู้สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560

1,700 บาทสำหรับผู้สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560

 

26.5 กม.

1,000 บาทสำหรับผู้สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 30 กันยายน 2560

1,200 บาทสำหรับผู้สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560

1,400 บาทสำหรับผู้สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560

 

13.5 กม.

700 บาท สำหรับผู้สมัครและชำระเงินภายในวันที่30 กันยายน 2560

900 บาท สำหรับผู้สมัครและชำระเงินภายในวันที่31 ตุลาคม 2560

1,100 บาทสำหรับผู้สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560

 

3 กม. วิ่งหรรษา

250 บาท (ฟรีค่าสม้ครสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 14 ปี)

 

สิ่งที่รวมอยู่ในค่าสมัครระยะ 78กม, 51.5 กม, 26.5 กมและ 13.5 กม:

หมายเลขการแข่งขัน
อุปกรณ์บันทึกเวลา
เสื้อที่ระลึก
เหรียญที่ระลึกสำหรับผู้ร่วมเข้าแข่งขันทุกท่าน
อาหารหลังการแข่งขัน
งานเลี้ยงอาหารค่ำ และเข้าร่วมพิธีประกาศรางวัลผู้ชนะอันดับ 1-3ทุกกลุ่มอายุ

 

สิ่งที่รวมอยู่ในค่าสมัครวิ่งหรรษาระยะ 3 กม:

หมายเลขการแข่งขัน
เหรียญที่ระลึกสำหรับผู้ร่วมเข้าแข่งขันทุกท่าน
อาหารหลังการแข่งขัน

 

วิธีการสมัคร

1. สมัครทางออนไลน์และชำระเงินโดย

บัตรเครดิตโดยท่านสามารถกรอกรายละเอียดทางเว็บไซต์และคลิกชำระค่าสมัคร
โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ทางเอทีเอ็ม บัญชีธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี: แอคทีฟ แมนเนจเม้นท์ เอเชีย จำกัด
เลขที่บัญชี. 260-003382-3
สาขา: เดอะไนท์ พระรามเก้า

กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ info@ama-events.comพร้อมระบุชื่อของท่าน และหมายเลขอ้างอิงการสมัคร สำคัญมาก!

2. สมัครด้วยตนเอง

บริษัท แอคทีฟ แมเนจเม้นท์ เอเชีย จำกัด
อาคาร ไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 7
เลขที่ 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทร. : 02-2521764-6
มือถือ : 099-3238282
แฟกซ์ : 02-2521767

พิกัด: bit.ly/ama_newoffice