Banner

รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่: 25 พฤศจิกายน2560

สถานที่: สนามฟุตบอลหมู่บ้านห้วยยืน จังหวัดน่าน

 

ระยะทาง:

78 กม (อัลตร้า)

การแบ่งกลุ่ม
ชาย: 16-29, 30-39, 40-49, 50 ปีขึ้นไป
หญิง: 16-29, 30-39, 40 ปีขึ้นไป

51.5 กม

การแบ่งกลุ่ม
ชาย: 16-29, 30-39, 40-49, 50 ปีขึ้นไป
หญิง: 16-29, 30-39, 40 ปีขึ้นไป

26.5 กม

การแบ่งกลุ่ม
ชาย: 16-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 ปีขึ้นไป
หญิง: 16-29, 30-39, 40-49, 50 ปีขึ้นไป

13.5 กม

การแบ่งกลุ่ม
ชาย: 12-15, 16-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 ปีขึ้นไป
หญิง: 16-29, 30-39, 40-49, 50 ปีขึ้นไป

วิ่งหรรษา 3 กมโอเพ่น

 

กำหนดการ

24 พฤศจิกายน 2017

10:30 – 17:00 น.           รับหมายเลขการแข่งขันและถุงอุปกรณ์สำหรับใช้ในการแข่งขัน ณ สนามฟุตบอลหมู่บ้านห้วยยืน

10:30 – 17:00 น.           ลงทะเบียนสมัครวิ่งหรรษา3 กม.

10:30 – 17:00 น.           งานแสดงสินค้าจากผู้สนับสนุนการแข่งขัน

 

25 พฤศจิกายน 2017

06:00 – 07:00 น.           ลงทะเบียนวิ่งหรรษาระยะ 3กม.

06:00 น.                        ประชุมชิ้แจงเส้นทางการแข่งขันระยะ78 กม.

06:15 น.                        เริ่มการแข่งขันระยะ 78 กม.

06:30 น.                        ประชุมชิ้แจงเส้นทางการแข่งขันระยะ51.5 กม.

06:45 น.                        เริ่มการแข่งขันระยะ 51.5กม.

06:55 น.                        ประชุมชิ้แจงเส้นทางการแข่งขันระยะ26.5 กม.

07:05 น.                        เริ่มการแข่งขันระยะ 26.5กม.

07:15 hrs.                     เริ่มการแข่งขันวิ่งระยะ 13.5 กม.

07.20 hrs.                     เริ่มการแข่งขันวิ่งหรรษาระยะ 3 กม.

 

ตัดเวลาการวิ่ง: จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

 

รางวัล

78 กม

 • อันดับที่1ชาย: 10,000บาท
 • อันดับที่ 1 หญิง: 10,000 บาท
 • อันดับที่2ชาย: 8,000 บาท
 • อันดับที่ 2 หญิง: 8,000 บาท
 • อันดับที่3ชาย: 5,000 บาท
 • อันดับที่ 3 หญิง: 5,000 บาท

อันดับ 1 overall รับใบรับรองเพื่อเข้าแข่งขัน XTERRA World Championship 2561 รอบชิงชนะเลิศ ที่ฮาวาย


51.5 กม

 • อันดับที่1ชาย: 5,000บาท
 • อันดับที่ 1 หญิง: 5,000 บาท
 • อันดับที่2ชาย: 4,000 บาท
 • อันดับที่ 2 หญิง: 4,000 บาท
 • อันดับที่3ชาย: 3,000 บาท
 • อันดับที่ 3 หญิง: 3,000 บาท

อันดับ 1 overall รับใบรับรองเพื่อเข้าแข่งขัน XTERRA World Championship 2561 รอบชิงชนะเลิศ ที่ฮาวาย


26.5 กม

 • อันดับที่1ชาย: 4,000บาท พร้อมรับใบรับรองเพื่อเข้าแข่งขัน XTERRA WorldChampionship 2561 รอบชิงชนะเลิศ ที่ฮาวาย (ทุกกลุ่มอายุ) 
 • อันดับที่ 1 หญิง: 4,000 บาท พร้อมรับใบรับรองเพื่อเข้าแข่งขัน XTERRA World Championship 2561 รอบชิงชนะเลิศ ที่ฮาวาย (ทุกกลุ่มอายุ)
 • อันดับที่2ชาย: 3,000 บาท 
 • อันดับที่ 2 หญิง: 3,000 บาท
 • อันดับที่3ชาย: 2,000 บาท 
 • อันดับที่ 3 หญิง: 2,000 บาท


13.5 กม

 • อันดับที่1ชาย: 3,000บาท
 • อันดับที่ 1 หญิง: 3,000 บาท
 • อันดับที่ 2 ชาย: 2,000 บาท
 • อันดับที่ 2 หญิง: 2,000 บาท
 • อันดับที่ 3 ชาย: 1,500 บาท
 • อันดับที่ 3 หญิง: 1,500 บาท

 

ถ้วยรางวัล และเหรียญรางวัล:

ถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขันลำดับที่ 1-3 ของทุกกลุ่มอายุ
ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านจะได้รับเหรียญที่ระลึกหลังเข้าเส้นชัย

 

ค่าสมัคร

78 กม.

2,000 บาทสำหรับผู้สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2560

2,500 บาทสำหรับผู้สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560

3,000 บาทสำหรับผู้สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560

 

51.5 กม.

1,300 บาทสำหรับผู้สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2560

1,500 บาทสำหรับผู้สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560

1,700 บาทสำหรับผู้สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560

 

26.5 กม.

1,000 บาทสำหรับผู้สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2560

1,200 บาทสำหรับผู้สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560

1,400 บาทสำหรับผู้สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560

 

13.5 กม.

700 บาท สำหรับผู้สมัครและชำระเงินภายในวันที่6 ตุลาคม 2560

900 บาท สำหรับผู้สมัครและชำระเงินภายในวันที่31 ตุลาคม 2560

1,100 บาทสำหรับผู้สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560

 

3 กม. วิ่งหรรษา

250 บาท (ฟรีค่าสม้ครสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 14 ปี)

 

สิ่งที่รวมอยู่ในค่าสมัครระยะ 78กม, 51.5 กม, 26.5 กมและ 13.5 กม:

 • หมายเลขการแข่งขัน
 • อุปกรณ์บันทึกเวลา
 • เสื้อที่ระลึก
 • เหรียญที่ระลึกสำหรับผู้ร่วมเข้าแข่งขันทุกท่าน
 • อาหารหลังการแข่งขัน
 • พิธีประกาศรางวัลผู้ชนะอันดับ1-3ทุกกลุ่มอายุ

 

สิ่งที่รวมอยู่ในค่าสมัครวิ่งหรรษาระยะ 3 กม:

 • หมายเลขการแข่งขัน
 • เหรียญที่ระลึกสำหรับผู้ร่วมเข้าแข่งขันทุกท่าน
 • อาหารหลังการแข่งขัน

 

วิธีการสมัคร

 1. สมัครทางออนไลน์และชำระเงินโดย
 • บัตรเครดิตโดยท่านสามารถกรอกรายละเอียดทางเว็บไซต์และคลิกชำระค่าสมัคร
 • โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ทางเอทีเอ็ม บัญชีธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี: แอคทีฟ แมนเนจเม้นท์ เอเชีย จำกัด
เลขที่บัญชี. 260-003382-3
สาขา: เดอะไนท์ พระรามเก้า

กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ info@ama-events.comพร้อมระบุชื่อของท่าน และหมายเลขอ้างอิงการสมัคร สำคัญมาก!

 1. สมัครด้วยตนเอง

บริษัท แอคทีฟ แมเนจเม้นท์ เอเชีย จำกัด
อาคาร ไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 7
เลขที่ 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทร. : 02-2521764-6
มือถือ : 099-3238282
แฟกซ์ : 02-2521767

พิกัด: bit.ly/ama_newoffice

 

ที่พัก

กรุณาใช้รหัสนี้เพื่อรับส่วนลดราคาพิเศษ : XTERRA2017

 • กฤษณาเฮ้าส์
  ราคาพิเศษ: 400 บาท / คืน
  อีเมล์: Saiiphan_superrich@hotmail.com
  เบอร์โทร: 081-746-8203, 084-222-1785
 • น่านเดอ ปันนา ริเวอร์ไซด์ โฮมสเตย์
  ราคาพิเศษ: 2,000 - 3,000 บาท / คืน
  อีเมล์: nandepanna@gmail.com
  เบอร์โทร: 090-994-3669
 • หมื่นช้างน่าน บูทีค โฮเต็ล
  ราคาพิเศษ: 1,000 - 1,200 บาท / คืน
  อีเมล์: Khuangchang2520@gmail.com
  เบอร์โทร: 081-882-4510
 • วิลล่า เดอ บัว รีสอร์ท
  ราคาพิเศษ: 1,000 - 1,800 บาท / คืน
  อีเมล์: samaida@hotmail.com
  เบอร์โทร: 089-772-4329
 • บ้านสวนสัก รีสอร์ท
  ราคาพิเศษ: 800 บาท / คืน (รวมอาหารเช้า)
  อีเมล์: Sininart_2553@hotmail.com
  เบอร์โทร: 089-854-9930
 • จิบแฟแช่น้ำบ้านภาคิน
  ราคาพิเศษ: 200 บาท / ท่าน / คืน
  เบอร์โทร: คุณเอก 086-114-9599
 • บายพาส 1.9 โฮมสเตย์
  ราคาพิเศษ: 600 บาท / คืน
  เบอร์โทร: 081-952-0363
 • บ้านหาดผาขน โฮมสเตย์
  ราคาพิเศษ: 150 บาท / คน / คืน
  เบอร์โทร: คุณทองเพียร ปะนะ (ประธานกลุ่มโฮมสเตย์) โทร. 086-921-7795,
  คุณหอม รุณอินตา (สมาชิกกลุ่มโฮมสเตย์) โทร. 086-921-7795