Banner

 

กำหนดการแข่งขัน

24 พฤศจิกายน 2017

10:30 – 17:00 .           รับหมายเลขการแข่งขันและถุงอุปกรณ์สำหรับใช้ในการแข่งขัน ณ สนามฟุตบอลหมู่บ้านห้วยยืน

10:30 – 17:00 .           ลงทะเบียนสมัครวิ่งหรรษา3 กม.

10:30 – 17:00 .           งานแสดงสินค้าจากผู้สนับสนุนการแข่งขัน

 

25 พฤศจิกายน 2017

06:00 – 07:00 .           ลงทะเบียนวิ่งหรรษาระยะ 3กม.

06:00 .                        ประชุมชิ้แจงเส้นทางการแข่งขันระยะ 78 กม.

06:15 .                        เริ่มการแข่งขันระยะ 78 กม.

06:30 .                        ประชุมชิ้แจงเส้นทางการแข่งขันระยะ 51.5 กม.

06:45 .                        เริ่มการแข่งขันระยะ 51.5 กม.

06:55 .                        ประชุมชิ้แจงเส้นทางการแข่งขันระยะ 26.5 กม.

07:05 .                        เริ่มการแข่งขันระยะ 26.5 กม.

07:15 hrs.                     เริ่มการแข่งขันวิ่งระยะ 13.5 กม.

07.20 hrs.                     เริ่มการแข่งขันวิ่งหรรษาระยะ 3 กม.

 

ตัดเวลาการวิ่ง: จะแจ้งให้ทราบภายหลัง